Media & credits


Andere projecten

Projecten

Speelplaats

SPEELPLAATS beweegt zich tussen de twee polen van zachte kinderidylle en harde sociale werkelijkheid.

Een groep van vijf (door volwassen acteurs gespeelde) kinderen heeft een eigen biotoop opgebouwd, een plek waar zij spelen volgens hun zelfbedachte regels, waar ze praten met hun eigen logica en waar zij alleen de omgangsvormen bepalen. Een vrijplaats, zou je het kunnen noemen, ware het niet dat niet iedereen hier even vrij is. Er wordt niet alleen gelachen en gespeeld – er wordt ook geheerst en onderworpen. En er is verzet tegen wat de sterken de zwakkeren opleggen. De machts- en vriendschapsverhoudingen zijn steeds in verandering. Begrippen als geweten en verantwoordelijkheid hebben voor hen nog weinig betekenis. En als er al sprake is van verantwoordelijkheid is, dan wordt die naar believen vakkundig van de een naar de ander doorgeschoven

SPEELPLAATS is een parabel over macht, groepsgedrag en manipulatie.

Met: Manja Topper, Tomer Pawlicki, Abdelkarim el Baz, Bram Walter e.a.

Tekst: Rob de Graaf

Deze voorstelling zal in Amsterdam, Utrecht en nader te bepalen stad spelen. Speeldata en locaties volgen.

Speeldata

Bekijk oude speeldata