Dood Paard

Dood Paard is:
Kuno Bakker, Manja Topper, Tomer Pawlicki, Michael Yallop, Merel Coebergh en Jurgen Walch

Het Raadsel van Alles Wat Leeft

Dood Paard maakt impliciet en expliciet politiek theater. 
De voorstellingen komen voort uit een collectief werkproces.
De vormgeving, de vertaling, de regie, de dramaturgie is een collectief proces.
De organisatie werkt als een collectief.

Het werk van Dood Paard is divers: locatietheater, teksttheater, muziektheater, jeugdtheater, pop-up theater en een combinatie van deze soorten.
Dood Paard schurkt zich ook graag tegen de beeldende kunst en de muziek aan.

Art (Kunst)

Dood Paard houdt van tekst.
Dood Paard speelt stukken uit het wereldrepertoire sinds de Grieken.
Dood Paard heeft een voorliefde voor onbekend, nog niet in Nederland ontdekt repertoire.
Dood Paard kan je ook betrappen op een bekende klassieker.
Dood Paard ontwikkelt nieuw Nederlands repertoire.
Dood Paard werkt met jonge schrijvers.
Dood Paard werkt met oude schrijvers.
Dood Paard speelt haar voorstellingen graag in het buitenland.
De voorstellingen blijven op het repertoire staan zolang ze houdbaar zijn.
Dood Paard werkt met een klein vast team en gasten.
Dood Paard werkt met vaste gasten.
Dood Paard werkt ook met nieuwe gasten, die dan weer vaste gasten kunnen worden.

Soms mislukken dingen.
Soms maken we parels.
Soms iets ertussenin.

Volpone

Het toneel van Dood Paard staat altijd in het hier en nu.
Het toneel van Dood Paard prikkelt, irriteert, troost.
Het toneel van Dood Paard zoekt humor in het drama en drama in de humor.
Het toneel van Dood Paard filosofeert en banaliseert.
Het toneel van Dood Paard onderzoekt en bevraagt.
Het toneel van Dood Paard stelt zichzelf ter discussie.
Het toneel van Dood Paard is liever niet moraliserend.

De acteur is altijd te zien op het toneel en verdwijnt niet achter of in een personage.
Dood Paard praat graag tegen het publiek.
Dood Paard praat graag met het publiek.
Dood Paard houdt van veel publiek.
Als het nodig is, speelt Dood Paard ook graag voor een klein publiek.
De laatste tijd speelt Dood Paard naast de reguliere theaters ook meer in de buitenwijken van de grote steden.
Dood Paard zal daar in de toekomst ook weer te zien zijn.
Dood Paard begint met een aantal wijken een verhouding.
Dood Paard laat zich inspireren door de wijken.
Dood Paard werkt zich altijd uit de comfortzone, letterlijk en figuurlijk.

Als je naar Dood Paard gaat weet je eigenlijk nooit wat je te wachten staat.
Een voorstelling is nooit een eindproduct maar blijft in beweging.
Dood Paard is in een voortdurende staat van verandering.
Dood Paard vindt zich al jaren steeds weer opnieuw uit.

Dood Paard wordt gesubsidieerd door het Fonds Podiumkunsten.
Bekijk de jaarrekening: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019201820172016 (pdf).
Bekijk het: meerjarenbeleidsplan 2021-2024

Dood Paard is een ANBI

Dood Paard neemt privacy van bedrijven en personen serieus. Samen met onze systeembeheerder zien we erop toe dat we transparant en zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan. Klik hier om onze privacyverklaring te bekijken.