Cover
Sam Garrett/Kuno Bakker en Gillis Biesheuvel
Nederlands/Engels
denieuwetoneelbibliotheek.nl

Andere boekjes

Te koop

Tekstboekje Othello

Deze bewerking/vertaling hebben we gemaakt voor de voorstelling ‘Bye Bye’ van toneelgezelschap Dood Paard, die in het voorjaar van 2011 in première ging.

De achterliggende gedachte bij de bewerking was dat hij gespeeld ging worden door twee toneelspelers. Daarbij waren we vooral getroffen door de briljante dialogen tussen Jago en Othello, die het hart van het stuk vormen. We zijn begonnen eerst die te vertalen om vervolgens, als kringen rond een steen die in het water wordt gegooid, scènes toe te voegen die we nodig achtten om voldoende context te scheppen om de motieven van de hoofpersonages te begrijpen, of, net zo vaak, met verbazing gade te slaan.

Bij de vertaling hebben we gezocht naar een taal waarin directheid samengaat met poëzie. Zoals bij alle Shakespearevertalingen van Dood Paard, hebben we het metrum en het rijm van het origineel losgelaten. Desalniettmin is de klankkleur van het woord en het ritme van de zin minstens zo belangrijk als de betekenis van de tekst.

De Engelse vertaling van onze bewerking is gemaakt door vertaler Sam Garrett. Hij heeft de afwisselende lichtheid en zwaarte, de humor en tragedie, verwerkt in een prachtige tekst, die recht doet aan ons origineel en tegelijk een sterke eigen handtekening heeft.

Bestellen
12.5
Prijzen zijn exclusief verzendkosten en boekjes bestellen gaat via info@doodpaard.nl.