Privacy

Privacy van gegevens is van groot belang voor Dood Paard daarom willen we transparant zijn over de verwerking van je persoonsgegevens.

Welke gegevens?

Dood Paard kan persoonsgegevens over je verwerken, omdat jij gebruik maakt van onze diensten of je hebt ingeschreven via onze website voor de nieuwsbrief. Dood Paard vraagt om je achternaam en je e-mailadres, overige velden zijn niet verplicht.

Waarom?

Dood Paard verwerkt deze gegevens om een mailing en/of nieuwsbrief te sturen over onze komende voorstellingen of projecten. Wanneer je je hebt ingeschreven heb je ook altijd de mogelijkheid om je af te melden bij iedere mailing.

Bewaren

Dood Paard slaat deze persoonsgegevens op in een softwareprogramma, waar alleen de werknemers van Dood Paard toegang toe hebben.

Derden

Je persoonsgegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld.

Als je vragen hebt over je persoonlijke gegevens of verwijderen van je opgeslagen gegevens, neem dan contact op via doodpaard@doodpaard.nl